دستگاه ضبط مکالمات ۸ کانال CTS-808 Call Recorder IVR CTS-808

دستگاه ضبط مکالمات CTS-808 جهت تحلیل و ضبط مکالمات، با ظرفیت دریافت ۸ خط (شهری و یا داخلی) مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت : 0تومان
دستگاه ضبط مکالمات

دیدگاه خود را راسال کنید