دستگاه ضبط مکالمات ۶۴ کانال 64 Channels Call Recorder IVR

این سیستم ضبط مکالمات ۶۴ کاناله صنعتی با هدف تحلیل و ضبط مکالمه های تلفنی، با گنجایش دریافت ۶۴ خط (شهری و یا داخلی) استفاده می شود.

قیمت : 0تومان

دیدگاه خود را راسال کنید