دستگاه ضبط مکالمات ۴ کانال CTS-804 Call Recorder IVR CTS-804

دستگاه ضبط مکالمات CTS-804 جهت تحلیل و ضبط مکالمات، با ظرفیت دریافت ۴ خط (شهری و یا داخلی) مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت : 0تومان
دستگاه ضبط مکالمات

دیدگاه خود را راسال کنید