دستگاه ضبط مکالمات ۲ کانال CTS-802 Call Recorder IVR CTS-802

دستگاه ضبط مکالمات CTS-802 جهت تحلیل و ضبط مکالمات، با ظرفیت دریافت ۲ خط (شهری و یا داخلی) مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت : 0تومان
دستگاه ضبط مکالمات

دیدگاه خود را راسال کنید