دستگاه ضبط مکالمات تک کانال CTS-801 Call Recorder IVR CTS-801

دستگاه ضبط مکالمات CTS-801 جهت تحلیل و ضبط مکالمات، با ظرفیت دریافت ۱ خط (شهری و یا داخلی) مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت : 0تومان
دستگاه ضبط مکالمات

دیدگاه خود را راسال کنید