شرکت ها

سانترال شرکتی

امروزه پیاده سازی بهترین سیستم که بتواند تماس های شرکت را مدیریت کند بسیار مورد نیاز است. این سیستم مدیریت کننده متناسب با حجم و نوع شرکت ها قابل انتخاب است. در شرکت های کوچک نیز استفاده از تلفن سانترال شرکتی بسیار احساس می شود. شرکت های کوچک در واقع شرکت هایی با فعالیت محدود به حساب نمی آیند، بلکه فقط از نظر خطوط شهری و یا تعداد کاربران محدودیت دارند اما حیطه کاری ممکن است بسیار وسیع و گسترده باشد.

 

سانترال شرکتی

 

دستگاه فکس در اختیار تمامی کاربران

در این شرکت ها نیازهای مختلفی وجود دارد که می توان با استفاده از سانترال شرکتی برخی از این نیازها شامل: امکان استفاده کلیه کارکنان (کاربران) از سیستم فکس، تلفن گویا و راهنمای سه مرحله ای صوتی، برنامه های محدود کننده تماس و ایجاد تایمر را برآورده کرد. در این مجموعه ها با وجود کوچک بودن کادر اداری، فعال بودن دستگاه فکس برای کلیه کارکنان و دسترسی آسان به آن امری ضروری است. برای این منظور باید فکس را بعنوان یک داخلی در سانترال شرکتی معرفی نمود و با فعال سازی و اختصاص یک شماره برای دستگاه فکس می توان به کاربران سانترال شرکتی این امکان را داد تا در صورت نیاز هر تماس را به فکس متصل نمایند.

 

تلفن گویا و راهنمای سه مرحله ای صوتی

در هر سانترال شرکتی صرف نظر از وسعت و حجم تماس ها باید از سرویس خوش آمد گویی یا دیزا استفاده شود. تلفن گویا یا اپراتور خودکار در واقع سرویسی صوتی در سانترال شرکتی است که در هنگام دریافت تماس از خارج شرکت، پیغامی با مضمون معرفی شرکت و کلیدهای میانبر برای هدایت و ارتباط با واحد مربوطه را پخش می کند. وجود این راهنما صوتی سبب جلوگیری از استخدام نیروی دفتری اضافه می شود و با این کار کلیه تماس ها بهینه شده و با بهترین نوع خوش آمد گویی کاربر به مقصد خود متصل می شود.

 

کاربرد تلفن سانترال در شرکت

 

برنامه های کنترل کننده تماس شرکت

در سانترال شرکتی مربوط به شرکت های کوچک، هر فرد عضوی موثر و بسیار کارآمد به حساب می آید و عدم حضور فرد ممکن است لطمه ای به کار شرکت وارد کند. در سانترال شرکتی قابلیت هایی نظیر: وجود برنامه محدود کننده زمان مکالمه برای کاربران، فعال سازی صفر و دوصفر بند، خروج و ورود تماس از یک خط خاص برای کاربران مشخص شده و انتقال مکالمه به شماره ای خاص بعد از پایان زمان کاری وجود دارد.

 

پیشنهاد نمایندگی سانترال پاناسونیک

در سانترال شرکتی با توجه به محدود بودن کادر اداری و نیز محدود بودن افراد، این نیاز بوجود می آید که سیستمی را راه اندازی کنیم که بتواند سرعت افراد در انجام کارها را افزایش دهد. به همین دلیل گروه فنی مهندسی ارتباط بعنوان نمایندگی سانترال پاناسونیک استفاده از سری سانترال کم ظرفیت پاناسونیک را پیشنهاد می کند. همچنین در صورتی که شرکت ها از ارتباط شبکه درون سازمانی استفاده می کنند، بهره گرفتن از سرویس فکس تحت شبکه به صرفه بوده و سرعت کار را افزایش می دهد. به دلیل اینکه در حالتی که شرکت از دستگاه فکس استفاده می کند هر کاربر برای ارسال فکس باید آن را چاپ نماید و بعد از چاپ آن اقدام به ارسال فکس نماید، اما در هنگامی که از دستگاه فکس تحت شبکه استفاده می شود در هنگام ارسال فکس از طریق کامپیوتر در صورت اشغال بودن سرویس نامه ارسالی در صف انتظار قرار می گیرد و به صورت خودکار فرستاده می شود که این امر سبب افزایش سرعت کار در شرکت خواهدشد.

 

همچنین در این شرکت ها به دلیل استفاده از سانترال کم ظرفیت که دستگاهی آنالوگ ـ دیجیتال به حساب می آید، باید از تلفن هایی استفاده نمود که در عین سادگی بیشترین کارایی را داشته باشند. به همین دلیل می توان از بین تلفن رومیزی آنالوگ پاناسونیک بهترین تلفن را متناسب با سطح نیاز هر فرد انتخاب نمود.