معرفی کارت خط شهری مدل KX-TDA6181
معرفی کارت خط شهری مدل KX-TDA6181
  • 5/5
  • 6 رتبه بندی
6 رتبه بندیX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 0% 0% 0% 100%
1390 بازدید
مشاهده ویدیو...
معرفی و آموزش کارت ارتقا KX-TE82483
معرفی و آموزش کارت ارتقا KX-TE82483
  • 4/5
  • 3 رتبه بندی
3 رتبه بندیX
خیلی بد ضعیف متوسط خوب عالی
0% 33.3% 0% 0% 66.7%
1349 بازدید
مشاهده ویدیو...